Uluslararası dergilerde:

 

 1. Meningioma presented as subarachnoid haemorrhage: case report K. Yücesoy, H. Özer, N. Erdağ, T. Mertol Kobe J. Med. Sci 45,213‐ 219 1999
 2. Surgical treatment of sacral perineural cysts: a case report K. Yücesoy, S. Naderi, H. Özer, M.N. ArdaKobe J. Med. Sci 45,245‐ 250 1999
 3. Aneurysmal intracerebral hemorrhage in a young patient: etiology and emergency treatment Yücesoy K, Özer H, Yüksel Z, Mertol T Easten Journal of medicine 4(2): 93‐95, 1999
 4. An infantile intraosseous hematoma of the skull: Report of a case and review of the literatüre Child’s Nerv Syst 15: 69‐72, 1999K Yücesoy, T Mertol, H Özer, E Özer 
 5. Myelomeningocele, Dermal Sinus Tract, Split Cord Malformation Associated with Extradural teratoma in a 30‐ Month‐ Old Girl H. Özer and N. Yüceer Acta Neurochir (Wien) 141: 1123‐1124 1999
 6. Intracranial migrating bullet. Koçak A, Ozer MH. Am J Forensic Med Pathol. Sep;25(3):24650,2004
 7. Paroxysmal kinesigenic dyskinesia and cervical disc prolapse with cord compression: more than a coincidence? Yulug B, Bakar M, Ozer H , Yilmaz M, Unlü B.J Neuropsychiatry Clin Neurosci. Spring;20(2):237239,2008

 

Ulusal Dergilerde:

 

 1. Ayak burkulması sonucu gelişen düşük ayak defomitesinin cerrahi tedavisi;N. Oktar, H. Özer;Ege Nörol. Bil. D. 3: 134‐ 135 1986
 2. Ganglliogliom olgu sunumu MŞ. Canda, N Yalçın, EM. Güner, K. Yücesoy, H. Özer Türk Patoloji Dergisi 11‐2: 301‐302, 1995
 3. İnternal Karotid arter anevrizmaları K. Yücesoy, H. Özer, A Ösün. B. Sade, M. Güner, Ü. Acar Nörol Bil. D 13(1‐2): 73‐78, 1996
 4. Endovasküler Tedavinin başarısız olduğu tip A karotiko –kavernöz fistülün tedavisinde STAMCA by pass ve trapping Tansu Mertol ,Emel ADA,Serhat Erbayraktar ,Meltem Söylev,Haluk Özer .Nörolojik Bilimler Dergisi 13(12) 219224,1996
 5. Balon oklüzyon testi ve Tc‐99m HMPAO Beyin Perfüzyon spect’in internal karotid arterin kollateral sirkülasyonunun değerlendirilmesindeki rolü T.Mertol, E.Ada, O.Yenice, H.Özer C.Yüksel Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg 10(2‐3);33‐40, 1996
 6. Nervus Abdusensin İnternal Karotid artere ulaşmadan önceki interdural seyrinin mikrocerrahi Anatomisi T.Mertol, O.Mağden, H.Özer Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg 10(2‐3);61‐65, 1996
 7. Kranial Defektlerin tamiri K.Yücesoy, H.Özer, B.Atay, T.Mertol, M.Güner, Ü.Acar Nörol. Bil. D 14(1‐2): 1‐8, 1997
 8. Lateral extra cavitary approach to paraspinal lesions K.Yücesoy, T.Mertol, B.Atay H.Özer E.Alıcı Journal of Turkish Spinal Surgery 8:3;120‐124, 1997
 9. The effects of bupivacain‐glucose monohydrate on neural structures an eksperimental study K.Yücesoy, S.Naderi, A.Karcı, H.Özer, E.Özer, A.Kılıçalp Journal of Turkish Spinal Surgery 8:3;129‐131, 1997
 10. Laminoplasties K.Yücesoy, H.Özer, N.Özdemir, E.Özer, T.Mertol.Journal of Turkish Spinal Surgery 8:3;144‐146, 1997
 11. Chiari I malformasyonuna eşlik eden Syringomyelinin kraniovertebral dekompresyon ve sisterna magna oluşturulması ile tedavisi T.Mertol, H.Özer, K. Yücesoy, Z.Yüksel, E. Özer Nörol Bil D 14(1‐2): 1‐7, 1997
 12. Yenidoğanda immatür teratom olgusu: Olgu Sunumu Ü.Kirişoğlu, K.Yücesoy, Z Yüksel, H.Özer, S.Sarıoğlu, M.Güner Nörol Bil D. 14(3‐4): 1‐8, 1997
 13. Shunt Nephritis M.Güner, K.Yücesoy, H.Özer Turkish Neurosurg. 8:47‐49, 1998
 14. Subaxial deformities of the servical spine S.Naderi, K. Yücesoy, H.Özer, N.Yüceer, T.Mertol, MN Arda Journal of Turkish Spinal Surgery 9‐1:1‐7, 1998
 15. Orbital Roof blow‐in fracture withupward gaze palsy in craniocerebral sharapnel injury H.Özer Nörol Bil D.16:3 30, 1999
 16. Swirl sign in intrcranial hematomas H.Özer, M.Seçil, K.Yücesoy, MN Arda, T.Mertol Nörol Bil D.16:4 1‐4, 1999
 17. Faset eklem enjeksiyonlarına bağlı spinal anestezi: İki olgunun sunumu K.Yücesoy, A.Karcı, Y.Erkin, H.Özer Ağrı 11:2;56‐58,1999
 18. Kavernöz internal karotid artere safen ven greftiyle By Pass: Olgu Sunumu T.Mertol, H.Özer, K.Yücesoy Türk Nöroşirurji dergisi 9: 86‐90 1999
 19. Traumatic Leptomeningeal Cyst in an Adult: A Case Report and review of the literature H. Ozer, N. Ozdemir, T. Mertol Nörol. Bil. D 16(4) 41, 1999
 20. Chiari I malformasyonuna eşlik eden siringomyeli tedavisinde kraniovertebral dekompresyon yeterli mi?H.Özer, K.Yücesoy, M.Şenoğlu, T.Mertol Türk Nöroşirurji dergisi 10: 50‐55 2000
 21. Erişkin dönem hidrosefalide etyolojik özellikler K.Yücesoy, H.Özer, G.Çıtak, T.Mertol, MN Arda Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 6: 1; 7‐9, 2000
 22. Skolyozlu bir Çocukta Gergin omurilik Sendromuna yolaçan spinal lipom: Olgu Sunumu H.Özer, N.Yüceer, K.Yücesoy, M.Koyuncuoğlu, N.Arda Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak D. 14‐1:71‐77, 2000
 23. İskemik Serebrovasküler hastalıkların tedavisinde cerrahi dekompresyonun Rolü K.Yücesoy, H.Özer, V.Öztürk, AN Tural, MN Arda, T.Mertol Nörol. Bil. D 17(1)5, 2000
 24. Modified laminoplasty for treatment of cervical spondylotic myelopathy K. Yucesoy, E. Ozer, H. Ozer, S. Naderi, T.Mertol, MN. Arda Nörol. Bil. D 17(1)10, 2000

 

Sempozyum ve bildiriler

 

a) ULUSLAR ARASI

 

 1. Ada E,Edağ N,Özer H ,Mertol T,Relationship of carnial Nerves V and VI in petrosphenoidal region with Emphasis on the dorello canal. American society of neuroradiology 36 th annual meeting pennsylvanya –philadelphia ,may 1721 1998
 2. Parlak B.,Özalcivli S.,Arda MN.,Özer H.,The influence of the surgery in the cases with lumbar disk herniation on therir pulmonary and exercise capasities .The second scientific conference ACPT ‘’ New era in physical therapy’’ march 35 1999
 3. Parlak B.,Özer H.,Exercies responses to the cases with different muscular tonus folloving intracranial surgery .The second scientific conference ACPT ‘’New era in physical therapy‘’ cario March 35 1999
 4. K Yücesoy ,S Nadari,H Özer,N Yüceer ,N Arda ,T Mertol .the preservetion of bony scructure of spinal canal during surgery of spinal lesions by lesions by laminatomy .5 th international congress on spine surgery İstanbul june 2425 1999
 5. S Naderi ,K Yücesoy ,H Özer, N Arda the surgicial treatment of tarlow cysts.5th international congress on spine surgery İstanbul june 2425 1999

 

ULUSAL

​​​​​​​

 1. M.Güner ,Ümit Acar ,T.Mertol ,H.Özer,A.Ösün lomber spinal dar kanal 5. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ .Marmaris 2125 Ekim 1992
 2. M.Güner ,T.Mertol ,K.Yücesoy .H.Özer.Shunt Nefriti 7. ULUSAL NÖRÖŞURİRJİ KONGRESİ (49 MAYIS 1993 Antalya )
 3. M.Ş.canda ,N.Yalçın ,E.M.Güner ,k.yücesoy ,H.Özer gangliogliom :olgu sunumu XI..ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ ( Uluslar arası katılımlı) (59 Ekim 1994 kuşadası)
 4. T.Mertol .M.güner ,Ü.Kirişoğlu H.özer E.Uçar,Z .Yüksel syringomiyeli tedavisinde posterior dekompresyon ve sisterna manga oluşturulması .9. ulusal nöröşürirji kongresi (914 Nisan 1995 çeşme )
 5. Ü.Kirişoğlu .F.Maltepe , H.özer,Ü.acar ,M.Güner , tavşanlarda deneysel hipovelemik hipotansif serebral iskemi modelinde NGNİTROL–ARGİNİN METHYL ESTERİN (LNAME) Teavideki yeri 9. ULUSAL NÖRÖŞÜRİRJİ KONGRESİ(914 NİSAN 1995 ÇEŞME )
 6. Ü.Acar , T.Mertol ,ü.kirişoğlu .H.Özer, S.Erbayraktar.Bilateral intraserebral anevrizmaların unilateral kraniatomi ile kliplenmesi .9. Ulusal Nöroşürirji kongresi (914 NİSAN 1995,ÇEŞME )
 7. T.Mertol,A.Ösün,H.Özer,z.Yüksel subaraknoid kanama ile batvuran en plague meningioma olgusu : olgu sunumu 9. ULUSAL NÖROŞURİRJİ KONGRESİ (914 NİSAN 1995.ÇEŞME )
 8. A.Ösün,H.Özer,K.Yücesoy ,B.Sade,M.Güner.,Ü.Acar,S.Erbayraktar .nternal karotid arter anevrizmaları 10. ULUSAL NÖRÖŞÜRİRJİ KONGRESİ (2528 MAYIS 1996) ÇEŞME
 9. T.Mertol ,E.Ada S.Ebayraktar,M.Söylev ,H.Özer endovasküler tedavinin başarısız olduğu tipa karotikokavenoz fistülün tedavisinde STAMCA Bypass ve trapping 10. ulusal NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (2528 Mayıs 1996 ÇEŞME )
 10. Ü.Kirişoğlu,S.Erbayraktar ,M.güner ü.acar 3. ventrikül yerleşimli yer kaplayıcı oluşumlar 10.ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (2528 MAYIS 1996 ÇEŞME )
 11. K.Yücesoy T.Mertol ,E.Özer ,H.Özer Z.Yüksel infantil intradiploik hematom 11. ulusal NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (2528 MAYIS 1997 ,ANTALYA)
 12. T.Mertol H.Özer,K.Yücesoy ,Z.Yüksel M.T.Canda Orta cranial fossanın ekstraserebral kavernöz anjiomu 11.ULUSAL NÖROŞURİRJİ KONGRESİ(2528 MAYIS 1997 ANTALYA)
 13. T.Mertol ,Z.Yüksel ,H.Özer ,K.Yücesoy , kavernoz sinüsteki dev anevrizmaya direkt klipaj 11.ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (2528 MAYIS 1997 Antalya)
 14. H.Özer,T.Mertol O.Mağden ,Z.yüksel Meckel cavein mikroturirjikal antomisi 11. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (2528 Mayıs 1997 Antalya )
 15. T. Mertol, H. Özer, O. Mağden, K. Yücesoy, Z.Yüksel Dorello kanalının mikroanatomisi 11. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (2528 Mayıs 1997, Antalya)
 16. S. Erbayraktar , H. Özer, B.Sade , Ü. Acar. Bir inetrnal karotid arter segmentinde yerleşmiş multipl anevrizmalar : Olgu sunumu . 11.ULUSAL NÖROŞURİRJİ KONGRESİ (2528 Mayıs1997 , Antalya )
 17. K. Yücesoy, T. Mertol, H. Özer, B. Atay , E. Alıcı Paraspinal lezyonlara lateral ekstrakaviter yaklaşım 12. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (1519 Mayıs 1998, Antalya)
 18. H.Özer, A. Koçak, A. Bakır. Kranial ateşli silah yaralanmaları (1519 Mayıs 1998, Antalya)
 19. A. Koçak, H. Özer, A. Bakır. Asker popülasyonda Lumbal disk hernileri 12. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (1519 Mayıs 1998, Antalya)
 20. H.Özer,A.Koçak.Ateşli silah ile oluşmuş.Omurgayaralanmalrında spinal kanal dekompresyonustablizasyon 12. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (1519 Mayıs 1998,Antalya
 21. H.Özer, A. Koçak, FR. Yıldız . Bir genç erişkinde dev akustik schwannoma. 12. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (1519 Mayıs 1998, Antalya)
 22. H.Özer, A. Koçak, H Ağın. Diastomiyeliye eşlik eden meningosel ve dermal sinüs traktı 12.ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (1519 Mayıs 1998, Antalya)
 23. H. Özer, N. Yüceer, T. Mertol, MN. Arda, O. Mağden. Petroklival eklem ve gruber ligamanın dorello kanalı ile ilişkisi: Anatomik çalışma . 13. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (1719 Mayıs 1999, İstanbul)
 24. H. Özer, T. Mertol, O. Mağden. Perkütan transoval girişime morfolojik yaklaşım: Anatomik çalışma 13. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (1719 Mayıs 1999, İstanbul )
 25. H. Özer, N. Yüceer, MN. Arda. Çocukta skolyoza eşlik eden terminal spinal lipom. 13.

ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (1719 Mayıs 1999, İstanbul)

H. Özer , M. Yücesoy, N. Yüceer, T. Mertol. Çocukta şant enfeksiyonunu takiben gelişen kandida menenjiti. 13. ULUSAL NÖROŞÜRİRJİ KONGRESİ (1719 Mayıs 1999, İstanbul